PROJE HAKKINDA

Projenin amacı, Türk vatandaşları ve mülteciler yararına, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ("GKSS") yüksek oranda bulunduğu illerde faaliyet gösteren firmaların kayıtlı iş yaratma imkanlarını geliştirmektir.

DETAYLI BİLGİ

PROJENİN KALKINMA HEDEFİ

Kayıtlı istihdam yaratma ve koruma şartıyla, TKYB ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartlarına uygun olarak proje illerinde faaliyet gösteren, özellikle kadın kapsayıcı firmalarda Türk vatandaşları ve mülteciler yararına kayıtlı istihdam imkanlarını artırmaktır.

Kayıtlı İstihdam

Kayıtlı İstihdam
Yaratma

Türk vatandaşları ve mülteciler için istihdam olanaklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek için firmalara mali destek ve teknik yardım sağlanacaktır.

Kadın Kapsayıcılık

Kadın Kapsayıcı
İşletmeler

Kadın girişimcilerin ve kadın çalışanları olan firmaların mali destekten yararlanması teşvik edilecek ve bu özellikteki işletmelere öncelik verilecektir.

Çevresel ve Sosyal Taahhüt

Çevresel ve Sosyal
Taahhütler

Mali destekten yararlanacak projeler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çevresel ve sosyal riskleri en aza indirmeye odaklanarak, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları ile TKYB Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi çerçevesinde uygulanacaktır.