Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Dokümanları

Paydaş Katılım Planı İNDİR
İşgücü Yönetim Planı İNDİR
Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı İNDİR
TKYB'nin Çevresel ve Sosyal Politikası İNDİR
TKYB'nin Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Prosedürü İNDİR
Dünya Bankası’nın IPF Borçlularına Yönelik Satın Alma Düzenlemeleri İNDİR
Dünya Bankası Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu İNDİR
Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ESF) BAĞLANTIYA GİT