AB’nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Desteği (FRIT)

Günümüzde Türkiye göçmen ve mülteciler için hem geçiş hem de kabul ülkesi konumundadır. 4 milyonu aşkın mülteci ile Türkiye şu anda dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. 2016'dan bu yana mültecilerin mevcut kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve devlet kurumlarının ulusal ve yerel düzeylerde kapasitelerinin ve yanıt verebilirliğinin güçlendirmesi için uluslararası alanda Türkiye’ye 4 milyar Euro'nun üzerinde kaynak sağlanmıştır.

AB'nin Türkiye'deki mülteci meselesine yanıtının bir parçası olarak, 29 Kasım 2015'te üzerinde anlaşmaya varılan AB-Türkiye Ortak Eylem Planı'nın ve 18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Bildirisi uygulanmasını desteklemek amacıyla AB’nin Türkiye'deki Mülteciler için Yardım Programı (FRIT) 2016 yılında kurulmuştur. FRIT Programının ikinci dilimi, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların Türkiye'de sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdam fırsatlarına erişmelerini sağlayarak sosyo-ekonomik desteğe odaklanmaktadır.

FRIT II kapsamındaki Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi ve diğer programlar ile temel hedef Yabancılara Yönelik Sosyal Yardım Uyum Programı (SUY) yararlanıcılarının sosyal desteklere olan bağımlılıklarının kademeli olarak azaltılması ve Türk ekonomisinin gelişimi için istihdam yoluyla yaşadıkları topluma katkılarını artırılmasıdır.