Genel Duyurular

10.07.2024
Kayıtlı İstihdam Projesi’nde Proje Uygulama Süresi Uzatıldı

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Dünya Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) arasında imzalanan dayanak Hibe Anlaşması’nın kapanış tarihi uzatılmıştır.

Bu doğrultuda, “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı” çerçevesinde Bankamız ile imzalanan Hibe Sözleşmelerinde 31.12.2024 olarak belirtilen proje kapanış tarihi revize edilmiş, proje uygulama süresi, TKYB tarafından uzatılarak Hibe Sözleşmelerinin imza/yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir.

03.07.2024
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Yararlanıcı Firmalar için "Sıkça Sorulan Sorular" Yayınlandı

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan firmalara uygulama döneminde destek olması için hazırlanan "Sıkça Sorulan Sorular" dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

03.07.2024
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Görünürlük Rehberi Yayınlandı

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan tüm firmaların program kapsamında gerçekleştirecekleri aktivitelerin ve satın almaların Avrupa Birliği Görünürlük Kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi için hazırlanan "Kayist Görünürlük Rehberi"ne buradan ulaşabilirsiniz

29.12.2023
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Değerlendirme Sonuçları

Avrupa Birliği’nin “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II)” kapsamında fonlanan ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası yönetiminde uyguladığı Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı - Kayist’e gösterilen ilgiden dolayı tüm başvuru sahiplerine teşekkür ederiz.

Hibe Programı kapsamında 1.100’ün üzerinde başvuru alınmış, Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde “İdari Kontroller ve Uygunluk Kontrolü”, “Teknik ve Finansal Değerlendirme” ve ‘’Çevresel ve Sosyal Değerlendirme’’ aşamaları tamamlanmıştır. Değerlendirmeler sonucunda başarılı ve başarısız başvurular belirlenmiş ve değerlendirme sonuçları için Dünya Bankası'ndan onay alınmıştır.

Değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesini takiben başvuru sahiplerine Kayist Platformu’na kayıtlı iletişim kanalları üzerinden gerekli bildirimler iletilmiştir. Asil listede yer alan başarılı başvuru sahipleri, Ocak 2024’te İstanbul'da sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Sürece ilişkin duyuru ve bildirimleri www.kayist.org ve https://basvuru.kayist.org/ internet siteleri üzerinden takip edebilirsiniz.

17.03.2023
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Değerlendirme Sonuçları

Avrupa Birliği’nin (AB) “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II)” kapsamında fonlanan ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)’nın Dünya Bankası yönetiminde uyguladığı Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı - Kayist’e gösterilen ilgiden dolayı tüm başvuru sahiplerine teşekkür ederiz.


Hibe Programı’nın Başvuru Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen “İdari Kontroller ve Uygunluk Kontrolü” ile “Teknik ve Finansal Değerlendirme” aşamaları tamamlanmış olup, Kayist Platformu’na kayıtlı iletişim kanalları üzerinden değerlendirme sonuçları hakkında gerekli bildirimler yapılmıştır.


Teknik ve Finansal Değerlendirme sonucunda gerekli olan eşik puanın altında puan alan başvuruların süreci sonlanırken, eşik puanın üzerinde puan alan başvurular Çevresel ve Sosyal Değerlendirme aşamasına geçecektir. Çevresel ve Sosyal Değerlendirme, Bankamızca yetkilendirilen Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.


Çevresel ve Sosyal Değerlendirme aşamasında başarılı olanlar nihai listeyi oluşturacak ve hibe desteği almaya hak kazanacak başvuruların sahipleri Hibe Sözleşmesi imzalamaya davet edilecektir. Sürece ilişkin duyurular www.kayist.org internet sitesi üzerinden takip edilebilir.

24.11.2022
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Takvim Güncellemesi 

Hibe başvurularının değerlendirme sürecine ilişkin internet sitemizde yer alan proje takvimi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Takvimde belirtilmiş olan tarihler öngörülen tamamlanma tarihleridir. Söz konusu takvimin tekrar güncellenmesi halinde proje internet sitesi üzerinden duyuru yapılacaktır.

Aksiyon Öngörülen Tarih
Bilgilendirme toplantıları Tamamlandı
Sözleşme Makamından herhangi bir Konuda Açıklama Talep Etmek için Son Tarih Tamamlandı
Sözleşme Makamı Tarafından Açıklamaların Yapıldığı Son Tarih Tamamlandı
Başvurular için Son Tarih Tamamlandı
İdari Kontroller ve Uygunluk Kontrolü (Adım 1) Tamamlandı
Teknik ve Finansal Değerlendirme (Adım 2) Devam Ediyor
Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (Adım 3) 30.01.2023
Sözleşme Makamının Kararını Bildirmesi (Adım 4) 28.02.2023
Alt Hibe Sözleşmesinin İmzalanması 31.03.2023

02.08.2022
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Takvim Güncellemesi 

14 Mart 2022 tarihinde sona eren Hibe başvurularının değerlendirme sürecine ilişkin internet sitemizde yer alan proje takvimi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Takvimde belirtilmiş olan tarihler öngörülen tamamlanma tarihleridir. Söz konusu takvimin tekrar güncellenmesi halinde proje internet sitesi üzerinden duyuru yapılacaktır.

Aksiyon Öngörülen Tarih Zaman
Bilgilendirme toplantıları Duyuruldu Duyuruldu
Sözleşme Makamından herhangi bir Konuda Açıklama Talep Etmek için Son Tarih 24.02.2022 17:00
Sözleşme Makamı Tarafından Açıklamaların Yapıldığı Son Tarih 24.02.2022
Başvurular için Son Tarih 14.03.2022 17:00
İdari Kontroller ve Uygunluk Kontrolü (Adım 1) 31.08.2022
Teknik ve Finansal Değerlendirme (Adım 2) 30.09.2022
Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (Adım 3) 31.10.2022
Sözleşme Makamının Kararını Bildirmesi (Adım 4) 30.11.2022
Alt Hibe Sözleşmesinin İmzalanması 30.12.2022

26.04.2022
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvurularında Değerlendirme Süreci Devam Ediyor

14 Mart 2022 tarihinde sona eren Hibe başvuruları için değerlendirme süreci web sitemizde yer alan öngörülen proje takvimi doğrultusunda devam etmektedir.

Değerlendirme süreci boyunca Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, başvuru sahipleri ile gerekli görüldüğü durumda başvuru sahiplerinin beyan etmiş oldukları e-mail / telefon iletişim kanalları üzerinden başvuru ve destekleyici belgelerle ilgili açıklama için ek bilgi veya belge talep edebilecektir.

14.03.2022
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvurularına Ek Süre Tanınması

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı başvuru süreci 14.03.2022 saat 17:00 itibariyle sona erecek olup bu tarih ve saatten sonra sisteme yeni başvuru girişi yapılamayacaktır. Ancak Hibe Programına olan yoğun ilgiden dolayı başvuru platformunda kayıt girişi yapmış yararlanıcılar için 14.03.2022 saat 23:00’a kadar taleplerini tamamlamaları için süre tanınacaktır.

Bu tarih ve saatten sonra sistem üzerinde her hangi bir işlem yapılamayacaktır.

24.02.2022
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Konusunda Değişiklik

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı'nda başvuru sahiplerinde aranan özelliklerde güncelleme yapılmıştır. Değişiklik ile başvuru sahiplerinin başvuru tamamlanma tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıl önce kurulmuş olması yeterli olacaktır. 

Yapılan değişiklikleri gösteren zeyilname metni'ni (corrigendum) incelemek için buraya tıklayabilirsiniz

24.02.2022
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuruları için Yardım Masası

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı'nda başvuru sahiplerinin süreçte desteklenmesi ve sorularının yanıtlanması için yardım masası kurulmuştur. 24 Şubat 2022 itibariyle hizmete açılan çağrı merkezi 09:00-12:00 ve 13:30-17:00 saatleri arasında çağrılara açık olacak ve 11 Mart 2022, 17:00'a kadar hizmet verecektir. 

Çagrı merkezine 0216 636 41 92 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. 

22.02.2022
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Kapanış Tarihinin Uzatılması

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı'nda başvuruların sunulması için belirlenen kapanış tarihi 28 Şubat 2022’den 14 Mart 2022 (saat 17.00)'ye uzatılmıştır.  

Bu doğrultuda güncellenen proje takvimine buradan ulaşabilirsiniz. Yapılan değişiklikleri gösteren zeyilname metni'ni (corrigendum) incelemek için buraya tıklayabilirsiniz

10.02.2022
Bilgilendirme Toplantıları ve Öngörülen Takvim

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından uygulanan "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı"na başvurularda ilgili kurumların başvuru sürecinde desteklenmesi için bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılar kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve firmalara Kayist Hibe Programı hakkında bilgi verilecek, başvuru süreci için gerekli adımlar ve belgeler tanıtılacak ve sorular yanıtlanacaktır.

Hibe programı sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kayıt için buraya tıklayabilirsiniz.

Bilgilendirme toplantıları için öngörülen takvim aşağıdaki gibidir:

Toplantı Tarihi

Toplantı Saati

Toplantı Yeri

Hedef Grup

03.02.2022

14:00

Çevrimiçi Toplantı

Genel Çağrı

08.02.2022

14:00

Çevrimiçi Toplantı

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, izmir, Manisa, Denizli

10.02.2022

10.00

Fiziksel Toplantı

(Gaziantep)

Gaziantep-Green Park Hotel

15.02.2022

14:00

Çevrimiçi Toplantı

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay

17.02.2022

14:00

Çevrimiçi Toplantı

Ankara, Konya, Kayseri,  Mersin, Adana

23.02.2022

14:00

Çevrimiçi Toplantı

Genel Çağrı

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvurularında Başvuru Sahipleri Uygunluğu ve İstenilen Destekleyici Belgeler Üzerinde Değişiklikler

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından uygulanan "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı" başvuruları çerçevesinde başvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sunulacak belgelerde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler ile vergi borçları, başvuru belgeleri vb. bilgiler detaylandırılarak başvuru sürecinin daha anlaşılabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda güncellenen Başvuru Rehberi'ne buradan ulaşılabilir. Yapılan değişiklikleri gösteren zeyilname metni (corrigendum) incelenebilir.

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Kapanış Tarihinin Uzatılması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından uygulanan "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı" başvuruları için 17 Aralık 2021 tarihinde Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır. Başvuruların sunulması için belirlenen kapanış tarihi 2 Şubat 2022’den 28 Şubat 2022 (saat 17.00)'ye uzatılmıştır.  

Bu doğrultuda güncellenen proje takvimine buradan ulaşılabilir. Yapılan değişiklikleri gösteren zeyilname metni (corrigendum) incelenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular Yayınlandı

17 Aralık 2021 tarihinde ilan edilen Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerinden gelen sorular cevapları ile birlikte Sıkça Sorulan Sorular sayfasında derlenerek yayınlanmıştır.