11.08.2023
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Alt-Hibe Programı İzleme ve Değerlendirme Servisi Hizmet Alımı İlanı (Hibe, CS-CQS-3D.G-02)

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası yönetiminde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin AB tarafından finanse edilen Hibe Bileşeni kapsamında (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT-II) “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Alt-Hibe Programı İzleme ve Değerlendirme Servisi Hizmeti” danışmanlık hizmeti alınacaktır.

TKYB, ilgilenen firmaları danışmanlık hizmeti için ilgi bildirimlerini sunmaya davet etmektedir. “İlgi Beyanı Daveti” ve “İş Tanımı” detayları https://kalkinma.com.tr/bizimle-calisin/dunya-bankasi-projesi adresinde verilmektedir.

Başvurular, en geç 25 Ağustos 2023 tarihine kadar yukarıda belirtilen adreste yer alan başvuru yöntemlerine göre iletilmelidir.