Başvuru Rehberi ve Başvuru Dokümanları

Bu bölümde aşağıdaki şablon belgeler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Tüm başvuru sahiplerinin aşağıdaki belgeleri alt-hibe başvurusu için kullanılan Kayist Platformu üzerinden hazırlayıp dijital olarak sunmaları gerekmektedir.

Hibe Programı Bilgilendirme Sunumu İNDİR
Alt-Hibe Başvuru Sahipleri için Başvuru Rehberi İNDİR
Ek A - Hibe Başvuru Formu ve İş Planı İNDİR
Ek B - Alt Proje Bütçe Şablonu İNDİR
Ek C - Alt-Hibe İstihdam Planı ve Performans Göstergeleri İNDİR
Ek D - Alt-Hibe Satın Alma Planı İNDİR
Ek E - Mantıksal Çerçeve Matrisi İNDİR
Finansal Plan İNDİR
Başvuru Sahibi Firmanın Beyanı Taahhüt Mektubu İNDİR
Bilgi Paylaşımına Rıza Beyanı İNDİR
Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi Beyanı İNDİR
Kesinlesmiş Haciz İşlemi Olmadığına Dair Beyanname İNDİR
Başvuru Sahibinin Taahhüt Mektubu İNDİR
Yönetim Ekibi ve Proje Kilit Personeli için CV Formati İNDİR