İhale Sonuç Bildirimleri

30. İhale Sonuç Bildirimi (Bilgi Teknolojileri Uzmanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 630 18 15
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Bilgi Teknolojileri Uzmanı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-16

Sözleşme Kapsamı: KAYİST Platformu yazılım ve geliştirilme faaliyetleri, Proje PUB’da yer alan Bankamız Bilgi Teknojileri Uygulama Geliştirme (BT) Birimince yürütülmektedir. Bilgi Teknolojileri Uzmanı (BTU), Proje’nin 2. bileşen ve 3. bileşeni (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamında, KAYİST Hibe Programı’nın uygulanması için gerekli olan KAYİST Platformu yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak PUB’a teknik destek sağlayacaktır. Bu kapsamda, Başvuru Modülü aktif olan KAYİST Platformunun İzleme, Ödeme ve Raporlama Modülünün oluşturulması süreci ile KAYİST Platformunun tüm modüllerinin (Başvuru Modülü, Değerlendirme Modülü ve İzleme, Ödeme ve Raporlama Modülü) yazılım geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine destek olacaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 14.12.2023

Sözleşme Süresi: 250 Gün

29. İhale Sonuç Bildirimi (Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Alt Hibe Programı İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmetleri Alımı) (Bildirim Tarihi: 5 Nisan 2024)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 630 18 15

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Alt Hibe Programı İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmetleri

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-CQS-3D.G-02

Sözleşme Kapsamı: İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmeti (“İ&D Hizmeti”) şunları içermektedir:
(i) 24 Proje ilinde yararlanıcılar tarafından yürütülen alt hibe projeleri için izleme ve değerlendirme görevlerini yerine getirmek, Başlangıç Raporu aracılığıyla TKYB ile mutabık kalınan metodolojileri kullanarak teknik ve mali riskleri değerlendirmek, izleme ve raporlama belgelerindeki tutarsızlıkları veya uyumsuzlukları tespit etmek ve sorunsuz uygulama için alınacak önlemler konusunda yararlanıcılara tavsiyelerde bulunmak.
(ii) Uygulama dönemi boyunca yararlanıcı firmaların istihdamı sürdürme ve yeni istihdam yaratma durumlarının cinsiyet, uyruk, yaş, iş durumu ve TKYB ve Dünya Bankası (DB) tarafından talep edilen diğer detaylarla izlenmesini sağlamak.
(iii) İstihdam izleme raporları, teknik ve mali ilerleme raporları, ödeme talepleri, satın alma raporları ve DB ve TKYB tarafından istenen diğer raporların hazırlanmasına danışmanlık yaparak alt hibe yararlanıcılarına uygulama desteği sağlamak.
(iv) Yararlanıcıların, bağımsız denetçiler (yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları / bağımsız denetçiler) tarafından tasdik edilecek harcama teyit raporlarının hazırlanmasında yararlanıcılara destek sağlamak (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler, Türkçe kısaltmaları sırasıyla SMMM ve YMM' dir).
(v) Kayist Alt Hibe Programı göstergelerinin program düzeyinde izlenmesi, varsa tutarsızlık ve/veya uyumsuzlukların tespit edilmesi ve TKYB PUB 'a periyodik olarak raporlanması.
(vi) Yararlanıcı firmaların istihdam ve mali durumlarını izlemek ve değerlendirmek için yararlanıcı firmalara düzenli saha ziyaretleri gerçekleştirmek, saha ziyaretlerinden elde edilen sonuçları Kayist Platformu’ndan elde edilen verilerle karşılaştırmak ve bu doğrultuda TKYB'ye raporlama yapmak.
(vii) Hibe yararlanıcısı firmalara yönelik kapasite ve beceri geliştirme faaliyetleri sağlamak için TKYB PUB ile yakın iş birliği içinde çalışmak.
(viii) İş Tanımı madde a.13'te detaylı şekilde belirtildiği üzere, Kayist Alt Hibe Programı’nın uygulama dönemi boyunca Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve İzleme Danışmanı ile yakın iş birliği içinde çalışmak.

İhale Usulü: CQS - Danışman Niteliklerine Dayalı Seçim

Alınan İlgi Beyan Sayısı: 18

Değerlendirilen İlgi Beyan Sayısı: 18

Elenen İlgi Beyanı: Yok

Değerlendirilen Firma: WEglobal Danışmanlık A.Ş. & WEglobal Srl. İş Ortaklığı
Adres: Ahlatlıbel Mahallesi, 1902. Sokak No: 43, 06805, İncek, Çankaya, Ankara

Teknik Puan: 78,87

Finansal Puan: 100

Para Birimi: Avro

Nihai Değerlendirilen Teklif1.530.850 Avro (KDV Hariç)

Kazanan Firma: WEglobal Danışmanlık A.Ş. & WEglobal Srl. İş Ortaklığı
Adres: Ahlatlıbel Mahallesi, 1902. Sokak No: 43, 06805, İncek, Çankaya, Ankara

Final Puan: 78,87

Final Sıralaması: 1

Müzakere Edilen Sözleşme Bedeli: 1.530.850 Avro (KDV Hariç)

Sözleşme İmza Tarihi: 01.04.2024

Sözleşme Bedeli: 1.530.850 Avro (KDV Hariç)

Sözleşme Süresi: 9 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

28. İhale Sonuç Bildirimi (Satın Alma Uzmanı Alımı İlanı-Hibe) (Bildirim Tarihi 11 Mayıs 2023)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 630 18 15

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Satın Alma Uzmanı Alımı İlanı (Kredi, Bireysel Danışman)

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-15

Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin Hibeden finanse edilecek olan 3.Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) ve 2. Bileşeninin (ne zaman/nerede uygulanabilirse) faaliyetlerini desteklemek üzere satın alma hizmetlerini planlamaya ve sağlamaya yönelik bir Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı'nın görevlendirilmesi gerekmektedir. Satın alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı’nın amacı, Projenin 3.B ve 3.D ve 3.E bileşenlerinin satın alma ve proje uygulamasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve PUB’a 2. Bileşenin uygulanmasında teknik destek sağlamaktır. Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı, Proje Uygulama Birimi Koordinatörüne bağlıdır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 02.05.2023

Sözleşme Süresi: 90 Gün

Duration of Contract: 1 Year(s)

27. İhale Sonuç Bildirimi (Satın Alma Uzmanı Alımı İlanı-Kredi) (Bildirim Tarihi 11 Mayıs 2023)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 630 18 15

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: IBRD-90780

İhalenin Adı: Satın Alma Uzmanı Alımı İlanı (Kredi, Bireysel Danışman)

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3C.L-07

Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin Hibeden finanse edilecek olan 1. Bileşen (1.A ve 1.B) ile 3. Bileşen (3.A ve 3.C) faaliyetlerini desteklemek üzere satın alma hizmetlerini planlamaya ve sağlamaya yönelik bir Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı'nın görevlendirilmesi gerekmektedir. Satın alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı’nın amacı, Projenin 1. Bileşeni (1.A ve 1.B) ile 3. Bileşeninin (3.A ve 3.C) satın alma ve proje uygulamasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu ve PUB’a teknik destek sağlamaktır. Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı, Proje Uygulama Birimi Koordinatörüne bağlıdır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi02.05.2023

Sözleşme Süresi30 Gün

Duration of Contract: 1 Year(s)

26. İhale Sonuç Bildirimi (Aracı Finansal Kuruluşların (AFK) Alt Proje Uygulamalarına Yönelik Çevresel ve Sosyal Değerlendirme, İzleme ve Eğitim Hizmetleri Alımı) (Bildirim Tarihi 5 Mayıs 2023)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 630 18 15

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Aracı Finansal Kuruluşların (AFK) Alt Proje Uygulamalarına Yönelik Çevresel ve Sosyal Değerlendirme, İzleme ve Eğitim Hizmetleri Alımı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-CQS-3C.L-01

Sözleşme Kapsamı: Danışmanlık hizmeti (“Hizmet”) şunları içermektedir: (i) TKYB’nin ÇSYS’sine, Dünya Bankası’nın ÇSYS’sine, AFK’nın ÇSYS’sine ve Türkiye'deki Ç&S mevzuatına ve Madde 3'te listelenen proje belgelerine uygun olarak uygun olarak, AFK alt proje uygulamalarının İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) dahil olmak üzere çevrimiçi çevresel ve sosyal değerlendirmesini gerçekleştirmek, (ii) Ulusal çevre, istihdam, çalışma, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmelikleri gibi Türkiye'nin Çevresel ve Sosyal Mevzuatı’na uygun çevresel ve sosyal durum tespiti yapmak ve Çevresel ve Sosyal durum tespiti destekleyici belgelerini (çevresel izinler, lisanslar, çalışan sigorta kayıtları, resmi Ç&S belgeleri, Ç&S yönetim planları, kapasite raporları vb.) almak ve kontrol etmek için AFK'lara danışmak, (iii) AFK alt projesinin Ç&S risk kategorilerini belirlemek ve Projenin Çevresel ve Sosyal Tarama ve Risk Değerlendirme Anketini İngilizce dilinde eksiksiz olarak hazırlamak, (iv) AFK alt projelerinin Türkiye’deki Ç&S Mevzuatı’na, Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı’na, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’ne, İşgücü Yönetim Prosedürleri’ne ve Paydaş Katılım Planı’na tam uyumu için Çevresel ve Sosyal Eylem Planlarını (ÇSEP) hazırlamak, (v) Her bir AFK’nın onaylanan projelerinin en az %10’unu çevresel ve sosyal açıdan yerinde izlemek, (vi) Dünya Bankası ve TKYB’nin yerinde inceleme talep ettiği alt projelerin yerinde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, (vii) Alt projenin altı aylık Ç&S izleme raporlarını (çevresel, sosyal ve İSG izleme uzmanları tarafından hazırlanan) hazırlamak ve bunlara katkı sağlamak, (viii) Projenin Eğitim Koordinatörüne uygun olarak Ç&S eğitim planları hazırlamak ve AFK'lara çevresel ve sosyal konularda kapasite geliştirme eğitimleri vermek, (ix) Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme formlarını, ÇSEP’leri ve diğer destekleyici dokümanları TKYB tarafından geliştirilen APEX Platformu’na AFK adına yüklemek.

İhale Usulü: CQS - Danışman Niteliklerine Dayalı Seçim

Alınan İlgi Beyan Sayısı: 9

Değerlendirilen İlgi Beyan Sayısı: 9

Elenen İlgi Beyanı: Yok

Değerlendirilen Firma: Stantec Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. ve Ankon Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Ortak Girişimi
Adres: Salih Omurtak Sokak No:61 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul, 34718

Teknik Puan: 92,03

Finansal Puan: 100

Para Birimi: TL

Nihai Değerlendirilen Teklif4.890.500 TL (KDV Hariç)

Kazanan Firma: Stantec Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. ve Ankon Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Ortak Girişimi
Adres: Salih Omurtak Sokak No:61 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul, 34718

Final Puan: 92,03

Final Sıralaması: 1

Müzakere Edilen Sözleşme Bedeli: 4.055.000 TL (KDV Hariç)

Sözleşme İmza Tarihi24.04.2023

Sözleşme Bedeli: 4.055.000 TL (KDV Hariç)

Sözleşme Süresi18 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

25.  İhale Sonuç Bildirimi (Proje Asistanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 630 18 15

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Proje Asistanı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-10

Sözleşme Kapsamı: Proje Asistanının Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesinin (Alt bileşenler 3.B, 3.D ve 3.E) Bölüm 3’ü ve Bölüm 2’si kapsamında yer alan faaliyetleri mümkün olması durumunda/olduğu zaman desteklemesi beklenmektedir. Proje Asistanı, “Görev ve Sorumluluklar” kapsamında belirtildiği işleri yerine getirmek suretiyle Proje Uygulama Birimine (PIU) yardım edecektir.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 03.03.2023

Sözleşme Süresi: 250 Gün

Duration of Contract: 1 Year(s)

24. İhale Sonuç Bildirimi (Bilgi Teknolojileri Uzmanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 630 18 15

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Bilgi Teknolojileri Uzmanı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-13

Sözleşme Kapsamı: KAYİST Platformu yazılım ve geliştirilme faaliyetleri, Proje PUB’da yer alan Bankamız Bilgi Teknojileri Uygulama Geliştirme (BT) Birimince yürütülmektedir. Bilgi Teknolojileri Uzmanı (BTU), Proje’nin 2. bileşen ve 3. bileşeni (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamında, KAYİST Hibe Programı’nın uygulanması için gerekli olan KAYİST Platformu yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak PUB’a teknik destek sağlayacaktır. Bu kapsamda, Başvuru Modülü aktif olan KAYİST Platformunun İzleme, Ödeme ve Raporlama Modülünün oluşturulması süreci ile KAYİST Platformunun tüm modüllerinin (Başvuru Modülü, Değerlendirme Modülü ve İzleme, Ödeme ve Raporlama Modülü) yazılım geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine destek olacaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 01.02.2023

Sözleşme Süresi: 250 Gün

Duration of Contract: 1 Year(s)

23. İhale Sonuç Bildirimi (Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Eğitimi Organizasyonu)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 630 18 15

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Eğitimi Organizasyonu

Teklif/Sözleşme Referans No: NSC-RFQ-3C.L-02

Sözleşme Kapsamı: Dünya Bankası ile ortak yürütülen Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Dünya Bankası ve TKYB çevresel ve sosyal risk yönetimi ve prosedürleri hakkında farkındalık oluşturmak ve uygulamaya yönelik becerileri geliştirmek amacıyla düzenlenecek olan eğitimin etkinlik organizasyonu hizmetlerinin temin edilmesidir.

Teklif Alınan Firma(lar):

Commpass Kurumsal İletişim ve Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 613.810,00 TL

Flap Kongre Topl.Hiz.Otom. ve Tur.Aş.

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 554.000,00 TL

Keyevent Turizm Organizasyon ve Tanıtım Ticaret Limited Şirketi

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: Teklif uygun formatta sunulmadığı için değerlendirilmeye alınmamıştır.

Serenas Uluslararası Turizm Kongre Org. A.Ş.

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 680.157,85 TL

Teklifleri Uygun Bulunan Firma(lar):

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.)

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 554.000,00TL

Sözleşme Bedeli: 554.000,00TL

Sözleşme İmza Tarihi: 06.02.2023

Sözleşme Süresi: 3 Gün

Contract Completion: 09.02.2023

Duration of Contract: 1 Year(s)

22. İhale Sonuç Bildirimi (Bilgi Teknolojileri Uzmanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 630 18 15

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Bilgi Teknolojileri Uzmanı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-12

Sözleşme Kapsamı: KAYİST Platformu yazılım ve geliştirilme faaliyetleri, Proje PUB’da yer alan Bankamız Bilgi Teknojileri Uygulama Geliştirme (BT) Birimince yürütülmektedir. Bilgi Teknolojileri Uzmanı (BTU), Proje’nin 2. bileşen ve 3. bileşeni (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamında, KAYİST Hibe Programı’nın uygulanması için gerekli olan KAYİST Platformu yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak PUB’a teknik destek sağlayacaktır. Bu kapsamda, Başvuru Modülü aktif olan KAYİST Platformunun İzleme, Ödeme ve Raporlama Modülünün oluşturulması süreci ile KAYİST Platformunun tüm modüllerinin (Başvuru Modülü, Değerlendirme Modülü ve İzleme, Ödeme ve Raporlama Modülü) yazılım geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine destek olacaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 02.01.2023

Sözleşme Süresi: 250 Gün

Duration of Contract: 1 Year(s)

21. İhale Sonuç Bildirimi (Dürüstlük Güvencesi Sağlayıcısı-Kredi)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 630 18 15

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Dürüstlük Güvencesi Sağlayıcısı İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.L-06

Sözleşme Kapsamı: Bu görevin amacı, satın alma sürecinin ve özellikle de pazarlıkların dürüstlük içinde yapılıp yapılmadığına nezaret edilmesidir. Dürüstlük Güvencesi Sağlayıcısı, “Alt-Hibe Başvurularının İdari Kontrolü ve Teknik ve Finansal Değerlendirmesi”, “Alt-Hibe Başvuruları için Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve İzleme Hizmetleri” ve Alt-Hibelerin Yönetimi için İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri” kapsamındaki Pazarlık ile ilgili olarak dürüstlük güvencesi hizmetlerini sağlayacaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 07.12.2022

Sözleşme Süresi: 15 Gün

Duration of Contract: 1 Year(s)

20. İhale Sonuç Bildirimi (Çevre Uzmanı-Kredi)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 630 18 15

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Çevre Uzmanı Alımı İlanı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3C.L - 02

Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında Çevre Uzmanı Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşen ve 3. Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamındaki faaliyetlerini desteklemek üzere, PUB Koordinatörü ve Çevresel ve Sosyal Ekibi amirliğinde çalışacaktır. Proje kapsamında Çevre Uzmanı (i) alt-hibe projelerinin uygulanmasıyla ilgili çevresel risklerin, Dünya Bankası'nın ilgili Çevresel ve Sosyal Standartlarının gerekliliklerine göre yeterli ve düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve Proje uygulamasının her aşamasında projenin çevresel uygunluğunu sağlamak, (ii) Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşen ve 3. Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E)  faaliyetlerini desteklemek üzere, ilgili Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı ve Ç & S koruma tedbirleri belgeleri uyarınca öngörüldüğü şekilde projeyle ilgili çevresel konuların erken tespitini ve uygun şekilde ele alınmasını sağlamak görevlerinden sorumlu olacaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 27.06.2022

Sözleşme Süresi: 120 Gün

Duration of Contract: 1 Year(s)

19. İhale Sonuç Bildirimi (Çevre Uzmanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Çevre Uzmanı Alımı İlanı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-14

Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında Çevre Uzmanı: (i) Projenin 1. Bileşeni (1.A ve 1.B) ve 3. Bileşeninin (3.A ve 3.C) uygulanmasıyla ilgili çevresel risklerin, Dünya Bankası'nın ilgili Çevresel ve Sosyal Standartlarının gerekliliklerine göre yeterli ve düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve Proje uygulamasının her aşamasında projenin çevresel uygunluğunu sağlamak, (ii) Proje’ nin 1. Bileşen (1.A ve 1.B) ve 3. Bileşeni (3.A ve 3.C) kapsamındaki çevresel konuların ilgili Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı ve Ç & S koruma tedbirlerine ilişkin belgeler uyarınca öngörüldüğü şekilde erken tespitini ve uygun şekilde ele alınmasını sağlamak görevlerinden sorumlu olacaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 27.06.2022

Sözleşme Süresi: 90 Gün

Duration of Contract: 1 Year(s)

18. İhale Sonuç Bildirimi (Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve İzleme Servisi Hizmet Alımı)

Proje: P171766-Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve İzleme Servisi Hizmet Alımı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-CQS-3D.G-03

Sözleşme Kapsamı: Danışmanlık hizmeti (“Hizmet”) şunları içermektedir:

Danışman, çevresel ve sosyal değerlendirme ve izleme sürecinin yönetim ve organizasyonuna liderlik edecektir. Danışmanlık işi kapsamında yapılacaklar: (i) İdari ve teknik değerlendirme sonucunda başarılı bulunan alt-hibe başvurularının, Dünya Bankası Standartlarına uygun olarak çevresel ve sosyal değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesi, (ii) Alt-projelerin çevresel ve sosyal performanslarını, risklerini, sorunları ve gereksinimlerini değerlendirmek amacıyla projelerin izlenmesi ve alt-projelerin uygulamasının TKYB’nın Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine (ÇSYS), Projenin Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planına (ÇSTP), Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartlarına, Projenin İşgücü Yönetim Prosedürü ve Paydaş Katılım Planına ve GRM Prosedürüne uygun olmasının sağlanması.

İhale Usulü: CQS- Danışman Niteliklerine Dayalı Seçim

Alınan İlgi Beyanı Sayısı: 10

Değerlendirilen İlgi Beyanı Sayısı: 10

Elenen İlgi Beyanı: Yok

Değerlendirilen Firma: Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres: Çambayırı Cad. No:66 Çınar Plaza Bağlıca Mah. Etimesgut, Ankara

E-posta: cinar@cinarmuhendislik.com

Teknik Puan:   Alt-Hibe Başvurularının Değerlendirilmesi 78,86/100

                          Alt-Hibe Projelerinin Uygulama Sırasında İzlenmesi 75,64/100

Finansal Puan: 100

Para Birimi: TL

Nihai Değerlendirilen Teklif:

Kazanan Firma: Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

Adres: Çambayırı Cad. No:66 Çınar Plaza Bağlıca Mah. Etimesgut, Ankara

E-posta: cinar@cinarmuhendislik.com

Final Puan: 77,25

Final Sıralaması: 1

Müzakere Edilen Sözleşme Bedeli: 9.446.000,00 TL (KDV Hariç)

Sözleşme İmza Tarihi: 14.11.2022

Sözleşme Bedeli: 9.446.000,00 TL (KDV Hariç)

Sözleşme Süresi: 30 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

17. İhale Sonuç Bildirimi (İdari Uygunluk ve Teknik Değerlendirme Servisi Hizmet Alımı)

Proje: P171766-Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: İdari Uygunluk ve Teknik Değerlendirme Servisi Hizmet Alımı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-CQS-3D.G-01

Sözleşme Kapsamı: Danışmanlık hizmeti (“Hizmet”) şunları içermektedir: (i) İdari kontroller ve uygunluk kontrolü ile teknik ve finansal değerlendirme süreçleri için bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulması (ii) alt-hibe proje başvurularının oluşturulan bağımsız değerlendirici havuzu aracılığıyla değerlendirilmesi (iii) İdari kontroller ve uygunluk kontrolü sürecinde başarılı bulunan alt-hibe proje başvurularının, bağımsız değerlendiriciler tarafından teknik ve finansal açıdan değerlendirilmesi; gerekli durumlarda bütçe revizyonlarının yapılması (iv) başarılı bulunan alt-hibe projelerinin alt-hibe sözleşme hazırlıklarına destek verilmesi.

İhale Usulü: CQS- Danışman Niteliklerine Dayalı Seçim

Alınan İlgi Beyanı Sayısı: 10

Değerlendirilen İlgi Beyanı Sayısı: 10

Elenen İlgi Beyanı: Yok

Değerlendirilen Firma: WEglobal Danışmanlık A.Ş., WEglobal S.r.l, WEglobal Consulting Limited Adi Ortaklığı

Adres: Ahlatlıbel Mahallesi 1902 Sokak Numara: 43 Çankaya / Ankara / Türkiye

E-posta: projects@weglobal.org

Teknik Puan: 88,72

Finansal Puan: 100

Para Birimi: TL

Nihai Değerlendirilen Teklif: 4.431.175,00 TL (KDV Hariç)

Kazanan Firma: WEglobal Danışmanlık A.Ş., WEglobal S.r.l, WEglobal Consulting Limited Adi Ortaklığı

Adres: Ahlatlıbel Mahallesi 1902 Sokak Numara: 43 Çankaya / Ankara / Türkiye

E-posta: projects@weglobal.org

Final Puan: 88,72

Final Sıralaması: 1

Müzakere Edilen Sözleşme Bedeli: 4.431.175,00 TL (KDV Hariç)

Sözleşme İmza Tarihi: 01.08.2022

Sözleşme Bedeli: 4.431.175,00 TL (KDV Hariç)

Sözleşme Süresi: 10 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

16. İhale Sonuç Bildirimi (Proje Asistanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr   

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Tam Zamanlı Proje Asistanı İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-10

Sözleşme Kapsamı: Bu danışmanlık hizmetlerinin temel amacı, Projenin uygulanması için TKYB ve Proje Koordinatörü ile istişare halinde ve onun rehberliğinde ve gözetiminde çalışacak bir Proje Asistanı istihdam etmektir. Spesifik olarak, Proje Asistanının, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi 3. Bileşeni (Alt bileşenler 3.B, 3.D ve 3.E) ve 2.Bileşeninin etkinliklerini desteklemesi beklenir.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi

Satın Alma Aktivitesi İptal Nedeni: Kısa listedeki adaylardan hiçbiriyle sözleşme imzalanamaması üzerine, puanlama ve yeterlilikler dikkate alarak kısa liste dışına çıkılmaması, satın alma aktivitesinin kapatılması ve ileri bir tarihte aynı iş tanımı ile yeni bir ilana çıkılması yönünde komisyon kararı alınmıştır.

Duration of Contract: 1 Year(s)

15. İhale Sonuç Bildirimi (Dürüstlük Güvencesi Sağlayıcısı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Dürüstlük Güvencesi Sağlayıcısı İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-11

Sözleşme Kapsamı: Bu görevin amacı, satın alma sürecinin ve özellikle de pazarlıkların dürüstlük içinde yapılıp yapılmadığına nezaret edilmesidir.Dürüstlük Güvencesi Sağlayıcısı, “Alt-Hibe Başvurularının İdari Kontrolü ve Teknik ve Finansal Değerlendirmesi”, “Alt-Hibe Başvuruları için Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve İzleme Hizmetleri” ve Alt-Hibelerin Yönetimi için İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri” kapsamındaki Pazarlık ile ilgili olarak dürüstlük güvencesi hizmetlerini sağlayacaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 08.02.2022

Sözleşme Süresi: 45 Gün

Duration of Contract: 1 Year(s)

14. İhale Sonuç Bildirimi (Sosyal Uzman-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Sosyal Uzman İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 04

Sözleşme Kapsamı: Sosyal Uzman, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi' nin 2. Bileşeni ve 3. Bileşeni (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamındaki faaliyetleri desteklemek üzere, Proje Uygulama Birimi (PUB) Koordinatörü ve Çevresel ve Sosyal Ekibinin amirliğinde çalışır ve bu birimlere rapor verir. Proje kapsamında Sosyal Uzmanı’ ın sahip olacağı görevler şunlardır: (i) alt-hibe projelerinin sosyal etkilerinin ve risk azaltma planlarının uygulanması ile tüm sosyal standartların ve Banka tarafından finanse edilen hibelere ilişkin tüm hususların izlenmesi faaliyetlerini Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı ve İşgücü Yönetim Prosedürlerine uygun olarak denetlemek; (ii) toplumsal cinsiyet ve sosyal içermeye ilişkin faaliyetleri denetlemek.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi 07.02.2022

Sözleşme Süresi: 10 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

13. İhale Sonuç Bildirimi (Sosyal Uzman-Kredi)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: IBRD-90780

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Sosyal Uzman İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3C.L – 03

Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında Sosyal Uzmanı’ ın sahip olacağı görevler şunlardır: (i) alt projelerin sosyal etkilerinin ve risk azaltma planlarının uygulanması ile Projenin tüm sosyal standartlarının ve 1. Bileşeni (1.A ve 1.B) ve 3. Bileşenine (3.A ve 3.C) ilişkin tüm hususların izlenmesi faaliyetlerini Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı ve İşgücü Yönetim Prosedürlerine uygun olarak denetlemek; (ii) Proje’ nin 1. Bileşen (1.A ve 1.B) ve 3. Bileşeni (3.A ve 3.C) kapsamında toplumsal cinsiyet ve sosyal içermeye ilişkin faaliyetleri denetlemek.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi 07.02.2022

Sözleşme Süresi: 10 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

12. İhale Sonuç Bildirimi (Hibe Programı Bilgilendirme Toplantıları Organizasyonu)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Hibe Programı Bilgilendirme Toplantıları Organizasyonu

Teklif/Sözleşme Referans No: NSC-RFQ-3D.G-03

Sözleşme Kapsamı: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşeni kapsamında, Kayıtlı İstihdam Projesi Hibe Programı tanıtımı amacıyla Ocak-Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan fiziksel ve çevrimiçi bilgilendirme  toplantıları organizasyonu hizmetlerinin temin edilmesi gerekmektedir.

İhale Usulü: RFQ-Fiyat Teklifine Çağrı

Teklif Alınan Firma(lar):

Verus Group (Verus Yazılım Hizmetleri A.Ş.)

Bid Price at Opening: 603,950.00 TL

Evaluated Bid Price: 603,950.00 TL

Dorak Mice (Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.)

Bid Price at Opening: 584,350.00 TL

Evaluated Bid Price: 584,350.00 TL

Teklifleri Uygun Bulunan Firma(lar):

Flaptour (Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.)

Teklif Açılış Fiyatı: 570,500.00 TL

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 570,500.00 TL

Sözleşme Bedeli: 570,500.00 TL

Sözleşme İmza Tarihi: 02.02.2022

Sözleşme Süresi: 2Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

11. İhale Sonuç Bildirimi (Sosyal Medya ve Etkinlik Organizasyonu için Görsel İçerik Tasarımı Bireysel Uzmanı)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Sosyal Medya ve Etkinlik Organizasyonu için Görsel İçerik Tasarımı Bireysel Uzmanı İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-09.01

Sözleşme Kapsamı: Bu görevin asıl amacı, (1) projenin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında, (2) eğitimlerde ve diğer faaliyetlerde ve (3) proje paydaşları ile yazışmalarında kullanılacak görsel materyallerin ve paydaş çıkarlarını ve proje faaliyetlerinin etkisini en yüksek seviyeye çıkarmak için kullanılacak medya araçlarının üretilmesidir. Bu belgede genel hatlarıyla çizilen hizmetler, (i) proje kimliği bileşenlerinin, (ii) projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları için şablonların ve eksiksiz gönderilerin üretilmesini, (iii) İletişim ve Görünürlük Planında özetlenen iletişim faaliyetleri için gerekli tanıtım materyalleri ve diğer görsel içeriklerin tasarlanmasını kapsar.

lİhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 06.01.2022

Sözleşme Süresi: 145 Gün

Duration of Contract: 1 Year(s)

10. İhale Sonuç Bildirimi (Hibe Programı Sanal Tanıtım Toplantısı Organizasyonu)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Hibe Programı Sanal Tanıtım Toplantısı Organizasyonu

Teklif/Sözleşme Referans No: NCS-RFQ-3D.G-02

Sözleşme Kapsamı: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşeni kapsamında, Kayıtlı İstihdam Projesi Hibe Programının duyurusunu yapmak amacıyla sanal olarak düzenlenecek olan etkinlik organizasyonu hizmetlerinin temin edilmesi gerekmektedir.

İhale Usulü: RFQ-Fiyat Teklifine Çağrı

Teklif Alınan Firma(lar):

Verus Group (Verus Yazılım Hizmetleri A.Ş.)

Teklif Açılış Fiyatı: 232,345.00 TL

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 232,345.00 TL

Itworks (Itworks Event Dış. Tic. A.Ş.)

Teklif Açılış Fiyatı: 71,500.00 TL

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 71,500.00 TL

Teklifleri Uygun Bulunan Firma(lar):

Flaptour (Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.)

Teklif Açılış Fiyatı: 29,950.00 TL

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 29,950.00 TL

Sözleşme Bedeli: 29,950.00 TL

Sözleşme İmza Tarihi: 13.12.2021

Sözleşme Süresi: 45 Gün

Contract Completion: 04.01.2022

Duration of Contract: 1 Year(s)

9. İhale Sonuç Bildirimi (Eğitim Koordinatörü-Kredi)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: IBRD-90780

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Eğitim Koordinatörü İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3C.L – 04

Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 1. Bileşeni (1.A ve 1.B) ve 3. Bileşeni (3.A ve 3.C) altındaki faaliyetleri desteklemek amacıyla, hizmet planlamak ve sağlamak üzere bir Eğitim Koordinatörü’ nün görevlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim Koordinatörü pozisyonunun amacı, kredi faydalanıcıları ve bu kaynakları genişleten TKYB ve AFK’ lar için 24 ilde eğitim faaliyetleri planlamak ve koordine etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve Proje Uygulama Birimi'ne (PUB) teknik destek ve danışmanlık sağlamaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi 29.11.2021

Sözleşme Süresi: 14 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

8. İhale Sonuç Bildirimi (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı İzleme ve Değerlendirme Uzmanı İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 06

Sözleşme Kapsamı: İzleme ve Değerlendirme Uzmanı (İ&DU), Proje’ nin 2. Bileşen ve 3. Bileşeni (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamında, Hibe Programının genel İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerine yönelik olarak Proje Uygulama Birimi’ ne (PUB) teknik destek sağlayacaktır. Bu kapsamda, uygulama sonrası değerlendirme süreci de dahil olmak üzere alt projelerin fiziki ilerleyişi izlenecektir. Buna ek olarak, İ&DU, alt projelerin kalkınma hedeflerine, beklenen çıktılarına ve sonuçlarına ve amaçlanan faydalanıcılarına ulaşmak hususunda doğru ilerleyişini sağlamak amacıyla, Projenin genel İzleme ve Değerlendirme Çerçevesini gözden geçirmek ve güncellemekten sorumlu olacaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi 19.11.2021

Sözleşme Süresi: 14 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

7. İhale Sonuç Bildirimi (Eğitim Koordinatörü-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Eğitim Koordinatörü İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 05

Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşeni ve 3. Bileşeni (3.B, 3.D ve 3.E)  altındaki faaliyetleri desteklemek amacıyla, hizmet planlamak ve sağlamak üzere bir Eğitim Koordinatörü’ nün görevlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim Koordinatörü pozisyonunun amacı, hem alt-hibe faydalanıcıları hem de bu kaynakları genişleten TKYB için 24 ilde eğitim faaliyetleri planlamak ve koordine etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve Proje Uygulama Birimi'ne (PUB) teknik destek ve danışmanlık sağlamaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi 15.11.2021

Sözleşme Süresi: 14 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

6. İhale Sonuç Bildirimi (Proje Web Sayfası Tasarım Hizmet Alımı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Proje Web Sayfası Tasarım Hizmet Alımı

Teklif/Sözleşme Referans No: NCS – RFQ- 3D.G-01

Sözleşme Kapsamı: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşen ve 3. Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamındaki faaliyetlerini desteklemek, Projenin tanıtımını yapabilmek, duyuruları ve yeni olayları, program ile ilgilenenlere ulaştırmak amacıyla programa özel web sitesinin temin edilmesi gerekmektedir.

İhale Usulü: RFQ-Fiyat Teklifine Çağrı

Teklif Alınan Firma(lar):

Pixel Plus (Piksel İnternet ve Reklam Hizmetleri Tic. A.Ş.)

Teklif Açılış Fiyatı: 220,000.00 TL

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 220,000.00 TL

Teklifleri Uygun Bulunan Firma(lar):

Natal Digital (Natal Digital- Mesut Gökçimen)

Teklif Açılış Fiyatı: 63,000.00 TL

Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 63,000.00 TL

Signed Contract Price: 63,000.00 TL

Sözleşme İmza Tarihi: 08.11.2021

Sözleşme Süresi: 45 Gün

Sözleşme Tamamlanma Tarihi: 31.01.2022

Duration of Contract: 1 Year(s)

5. İhale Sonuç Bildirimi (İletişim Uzmanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı İletişim Uzmanı İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G -07.01

Sözleşme Kapsamı: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi 3.Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) faaliyetlerini destekleyen hizmetleri vermek ve planlama yapmak üzere İletişim Uzmanının görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  İletişim Uzmanı iletişim stratejisi ve iletişim ve görünürlük planının geliştirilmesi ve uygulanmasından ve hibe kullanıcılarına hem de bu kaynakları kullandıran TKYB ve alt-hibe faydalanıcılarına yönelik 24 proje ilindeki dahili ve harici paydaşların bilgilendirilmesi, gerekli koordinasyonu sağlamak ve Proje Uygulama Birimine (PUB) teknik destek ve danışmanlık sağlanması amacıyla iletişim faaliyetlerini yerine getirecektir.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi 02.11.2021

Sözleşme Süresi: 14 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

4. İhale Sonuç Bildirimi (Hibe Uzmanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Hibe Uzmanı İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 08

Sözleşme Kapsamı: Hibe Uzmanı, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşen ve 3. Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamındaki faaliyetlerini desteklemek üzere, PUB Koordinatörü’ nün amirliğinde çalışacak ve PUB Koordinatörü’ ne rapor verecektir. Hibe Uzmanı, aşağıdaki görevler dahil olmak üzere, proje teklif çağrılarının hazırlık aşamasından sorumludur: (i) başvuru ve uygulama kılavuzlarının revizyonuna yardımcı olmak, (ii) başvuru formu ve ekleri, (iii) idari kontrol ve analizlere yardımcı olmak ve bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeleri raporlamak, (iv) izleme ve değerlendirme mekanizmasının kurulmasına yardımcı olmak, (v) iletişim ve görünürlük faaliyetlerine yardımcı olmak; ve (v) 2. Bileşen ve 3. Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamında, Proje alt-hibe yönetim sisteminin kurulması.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 02.11.2021

Sözleşme Süresi: 14 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

3. İhale Sonuç Bildirimi (Satın Alma Uzmanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Satın Alma Uzmanı İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 01

Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin Hibeden finanse edilecek olan 3.Bileşen (3.B,  3.D ve 3.E) faaliyetlerini desteklemek üzere satın alma hizmetlerini planlamaya ve sağlamaya yönelik bir Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı'nın görevlendirilmesi gerekmektedir. Satın alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı’nın amacı, Projenin 3.B ve 3.D ve 3.E bileşenlerinin satın alma ve proje uygulamasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu ve PUB’a teknik destek sağlamaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 02.11.2021

Sözleşme Süresi: 14 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

2. İhale Sonuç Bildirimi (Finansal Yönetim Uzmanı-Hibe)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Finansal Yönetim Uzmanı İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 02

Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında Mali Yönetim Uzmanı Hibe Anlaşması hükümlerine uygun olarak, muhasebeleştirme ve düzenli raporlama faaliyetlerinin takibinden, mali akış için gerekli dokümantasyondan, proje finansman ve ödemelerinin uygunluğunun kontrolünden, fon akışının izlenmesinden ve bütçelerin oluşturulmasından sorumlu olacaktır.  Mali Yönetim Uzmanı, ilgili birimlerdeki sorumlu personele ödeme belgelerinin düzenlenmesi, ödemelerin yapılması ve kayıtlarının tutulması konularında teknik destek verecektir.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 28.10.2021

Sözleşme Süresi: 13 Ay

Duration of Contract: 1 Year(s)

1. İhale Sonuç Bildirimi (Satın Alma Uzmanı-Kredi)

Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Telefon: (216) 636 87 00

Fax: (216) 6301815

E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr    

Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: IBRD-90780

İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Satın Alma Uzmanı İstihdamı

Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3C.L – 01

Sözleşme Kapsamı: Proje kamsamında, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’nin Krediden finanse edilecek olan 2. Bileşen (3.A ve 3.C) faaliyetlerini desteklemek üzere satın alma hizmetlerini planlamaya ve sağlamaya yönelik bir Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı’nın görevlendirilmesi gerekmektedir. Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı’nın amacı, Projenin 3.A ve 3.C bileşenlerinin satın alma ve proje uygulamasına ilişkin faaliyetlier yürütmek, gerekli koordinasyonu ve PUB’a teknik destek sağlamaktır.

İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi

Sözleşme İmza Tarihi: 14.12.2020

Sözleşme Süresi: 1 Yıl