Proje Hakkında

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mültecilerin istihdam edilebilirliklerinin ve işgücü piyasasına erişimlerinin artırılmasının desteklemesi amaçlanmıştır. Proje ile bu grupların sosyal ve ekonomik bağımsızlıkları artırılacak, sosyal yardım programlarına bağımlılıkları kademeli olarak azaltılacak ve Türkiye ekonomisine entegrasyonları ve katkıları artırılacaktır.

Bu doğrultuda Proje ile belirli illerdeki yararlanıcı firmaların işlerini genişletme kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Bununla bağlantılı olarak Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdamın ve insana yakışır çalışma koşullarının artırılması için finansal kaynaklara ve becerilere erişimlerine katkıda bulunulacaktır.